Varbergsresan uppskjuten tills vidare!

 

Bastugillets besök på Varbergs kallbadhus senareläggs!

Bastugillets länge emotsedda Varbergsresa var inplanerad till den 28 – 29 september, men deltagarantalet blev lägre än beräknat eftersom Varbersgresan råkade 

kollidera med bl.a. bokmässan i Göteborg och en fotbollsresa till London som flera medlemmar deltar i , plus några andra evenemnang,  Så därför skjuter vi 

upp resan på obestämd tid. De som betalt in avgiften för resan kommer att få en återbetalning inom kort. 

 

Styrelsen