Bastugillets styrelse är representerat i Brukarrådet där Fritidsförvaltningen och arrendatorerna av Ribersborgs Saltsjöbad också ingår.
Frågorna som behandlas i Brukarrådet kommer från gillets medlemmar och andra badare.


Protokoll

Icon representing an icon        Brukarråd 2015-09-14