Bastugillets styrelse har av tradition haft en representation i Brukarrådet där Fritidsförvaltningen och arrendatorerna av Ribersborgs kallbadhus också ingår.

Frågorna som behandlas i Brukarrådet kommer från gillets medlemmar och andra badare.

Just nu är brukarrådets arbetsformer under förändring och exakt hur vi ska kunna driva våra frågor

i framtiden utreds av nya styrelsen under våren 2018. 


Protokoll

Icon representing an icon        Brukarråd 2015-09-14