Malmö Bastugille är en ideell förening som bildats för att ta tillvara medlemmarnas intresse för att skapa en bra badkultur, som ska ge skön avkoppling och trevlig gemenskap på Ribban eller Kallis, som en del kallar denna oas, några steg från verkligheten. Bastugillets styrelse är representerat i Brukarrådet där Fritidsförvaltningen och arrendatorerna av Ribersborgs Saltsjöbad också ingår. Frågorna som behandlas i Brukarrådet kommer från gillets medlemmar och andra badare.

Juldagsdopp 25/12-2016 från kl 09.00
Bastugillet arrangerar tillsammans med HEKAJO AB det allmänna Juldagsdoppet. Vi kommer sitta i restaurangen och ta emot de som vill bli medlemmar. För dig som vill representera din förening, du är mer än välkommen att hjälpa till.