Unikt tillfälle att lära mer om kallbadhusets spännande historia

Tånggång – Ribersborgs kallbadhus och badvanor genom tiderna, med Lars-Gunnar Bengtsson

Den 22 juli fick en grupp intresserade höra en berättelse om hur ett omfattande järnvägsbygge och Malmö hamns expansion vid 1800-talets slut skapade förutsättningarna för Malmös egen Copacabana, ett badparadis knappt två kilometer från stadens centrum. Det var ett arrangemang av Malmö Gatukontor med titeln "Tånggång" där olika guider under sommaren vägleder och guidar intresserade besökare på Ribersborgsstranden och berättar om stranden ur olika aspekter. Lars-Gunnar är en av 7 ciceroner som vid olika tillfällen vandrar längst stranden och visar samt berättar om sitt favoritämne för alla som vill hänga med och lyssna. Under Lars-Gunnars guidning fick vi höra bland annat om hur cementkungen, Käppa-Richter, konsuln och en badtokig smålänning, var för sig ingrep i historiens gång. Det är också berättelsen om Hilda, Hulda och Pepparkakan som fortfarande håller ett vakande öga över kallbadhuset och om den nakne prästen, som fått en egen minnessten på stranden.

Lars-Gunnar Bengtsson är redaktör och en av de 27 författare som bidragit till boken om Ribersborgs kallbadhus och badvanor genom tiderna Han har ett förflutet som bildproducent, fotograf och redigerare på SVT Malmö. Lars-Gunnar besöker kallbadhuset dagligen och är ordförande i Malmö Bastugille.