Årsmöte

Bastugillets årsmöte äger rum i mars månad och brukar samla ett stort antal engagerade medlemmar.

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter inklusive ordförande samt två suppleanter, Ordförande väljs av stämman på ett år och övrig styrelse samt suppleanter är valda på två år, där målet är att halva styrelsen ska ha ett år kvar av sin mandattid och hälften av styrelseplatserna ska besättas genom omval eller nyval vid årsmötet för att bevara kontinuitet i styrelsearbetet. Styrelsen har enligt stadgarna i uppdrag att själv fördela posterna som kassör, sekreterare och webmaster vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet. Om styrelsemedlem lämnar sitt uppdrag under året har styrelsen förtroendet att genom fyllnadsval ersätta denna.

På årsmötet behandlas inkomna skrivelser och motioner från medlemmarna. Styrelsen är också skyldig att redovisa föreningens ekonomi och verksamhet under det gångna året. 

Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad med uppehåll för sommarmånaderna. Brådskande ärende avhandlas av styrelsen via epost eller sms. Medlemmarna hålls uppdaterade under året via hemsidan och Facebookgruppen Malmö Bastugille. Vid större nyhetshändelser som berör föreningens medlemmar skickas ett nyhetsbrev med epost till medlemmarna. 

Vill du skriva motioner till årsmötet, ställa upp för styrelseuppdrag eller nominera andra till dessa viktiga och roliga förtroendeuppdrag så skriv en rad till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vill du diskutera föreningens verksamhet mellan årsmötena eller ta upp andra angelägenheter som berör bastugillet så skriv en rad i vårt diskussionsforum MALMÖ BASTUGILLE på Facebook.  

Eller kontakta styrelsen eller valberedningen direkt när vi träffas nere på badet.

 

Kallelse till årsmötet ska enligt stadgarna anslås nere på badet senast 14 dagar före årsmötet, men eftersom vi inte har kontroll över lokalernas anslagstavlor, skickas kallelse också med epost och annonseras på vår hemsida www.bastugillet.se senast en månad före årsmötet. På vårt slutna diskussionsforum MALMÖ BASTUGILLE på Facebook utannonseras också kallelsen till årsmötet senast en månad före årsmötet.