Brukarrådet

Brukarrådet tillkom en gång i tiden på initiativ från medlemmarna i Malmö Bastugille, eftersom det fanns ett stort missnöje med hur badet sköttes och fastighetsunderhållet fungerade på 1960-talet.

Frågorna som behandlas i Brukarrådet kommer från gillets medlemmar och andra badare.

Bastugillets styrelse har av tradition sedan starten haft en representation i Brukarrådet där Stadsfastigheter, Fritidsförvaltningen och arrendatorerna av Ribersborgs kallbadhus också ingår. 2018 ändrades  formerna för brukarrådets arbete. Nu kan bastugillet väcka frågor genom skrivelser till brukarrådet, men har ingen egen plats i brukarrådet, där badarna representeras av två handplockade stamgäster.

Föreningen Malmö Bastugille bildades 1950 med den lilla bastun på T-bryggan som bas och 1962 hade föreningen lyckats övertala kommunen att bygga nya bastur på Ribersborgs kallbadhus eftersom föreningen växt ur den dåvarande bastun på T-bryggan som i sitt första utförande bara rymde 8 bastubadare samtidigt. Kampen för en bra och fungerande bastuanläggning på Ribersborgsstranden har varit Malmö Bastugilles mål sedan dess.

Intresset för vinterbad ökar ständigt. I mitten av 1960-talet konstaterad bastugillets styrelse med viss stolthet att man hade räknat in över 10.000 årsbesök i de nybyggda basturna på kallbadhuset. 2015 hade Ribersborgs kallbadhus över 175.000 årsbesök inne på badet och åtskilliga fler gäster som bara nöjer sig med ett besök i restaurangen. Och intresset för vinterbad med tillhörande bastubad bara växer och växer. Bastugillets ambitioner att underhålla detta växande intresse avspeglar sig bland annat i stadgarna som är oförändrade sedan 1950. Där slås det fast att "...föreningens ändamål är att skapa drägliga förhållande för bastubadarna i Malmö..."

1995 beslöt Riksantikvarieämbetet att byggnadsminnesförklara Ribersborgs kallbadhus efter ett initiativ från Bastugillets Kurt Karlsson. Byggnadsminnesförklaringen är det bästa skydd en fastighet kan få i Sverige och är ett välbehövligt skydd för den riksintressanta byggnaden som överlevt både stormar, bränder och långt gångna rivningsplaner. 

Nu sköts fastighetsunderhållet på Ribersborgs kallbadhus av stadsfastigheter enligt en fastställd underhållsplan. Fritidsförvaltningen hyr lokalerna av Stadsfastigheter och Fritidsförvaltningen har utarrenderat driften av badet och restaurangen till HEKAJO AB sedan 2009. Senaste upphandlingen skedde 2017 då HEKAJO, efter att ha överklagat det första beslutet i Fritidsnämnden fick förnyat förtroende att sköta driften av Ribersborgs kallbadhus från februari 2018 och framåt. 

Från bastugillets sida har vi i skrivelser till kommunen påtalat behovet av att bygga ut badet i samråd med länsantikvarien, för att möta det växande behovet av fler omklädningsrum, duschar, toaletter och inte minst fler gemensamma bastur, ett gemensamt soldäck och gemensamma relaxrum. Ribersborgs kallbadhus får alltfler besökare för varje år och rankas som ett av de viktigaste besöksmålen i många turistguider bl.a. Då är det angeläget att anläggningen har kapacitet att ta emot de stora besöksskarorna och det finns möjlighet att bygga ut badet över stenpiren om det sker på ett smakfullt sätt som länsantikvarien finner acceptabelt med hänsyn till byggnadsminnesförklaringen.