Queer-kallis blev en succé enligt kommunens enkät

En klar majoritet av badarna på Ribersborgs kallbadhus har uppskattat kommunens initiativ att ha könsneutrala dagar då hela kallbadhuset har varit öppet för alla oavsett kön och identitet. En dag per månad, då par, familjer och vänner kan bada tillsammans och ingen behöver känna sig utesluten från badhuset. Så nu blir det fler dagar med könsneutralt badhus.

Enkäten som kommunen genomfört visar att 55% av alla besökarna på Queer-kallisdagarna gärna återvänder igen på dessa gemensamma dagar. Debattens vågor gick höga när Queer-kallis infördes efter ett beslut i kommunfullmäktige. Men nu visar det sig i kommunens enkät att av männen var det ytterst få som kände sig tveksamma till de gemensamma dagarna på kallbadhuset och bara 20 procent av kvinnorna hade invändningar mot arrangemanget. Så från och med i höst blir det fler gemensamma dagar på kallbadhuset, lovar Jonas Rincon Dahlberg, som arrenderar Ribersborgs kallbadhus. 

- Men då kommer det nog att heta Mix-kallis eller kanske Familjebad, säger Jonas Dahlberg i intervjun med Radio Malmöhus.

Bastugillet har välkomnat initiativet och vi har bland annat i tidningsartiklar i Sydsvenskan och skrivelser till kommunen uttalat vårt stöd för ett gemensamt, könsneutralt badhus. Vi har bland annat pekat på hur bra det fungerar i Helsingborg, där man har möjlighet att bada tillsammans på s.k. familjedagar 3 dagar i veckan på stadens kallbadhus. För medlemmarna i Malmö Bastugille, som regelbundet åker till de fantastiska badanläggningarna i Tyskland, har det länge varit ett klart uttalat önskemål att man ska kunna bada tillsammans i ett gemensamt badhus där alla är lika välkomna.