Lars Olsson ny i styrelsen!

 

Att hålla årsmöte utomhus i Coronatider, kombinerat med en trevlig liten picknick på stranden fungerade alldeles utmärkt och det var en hyfsat stor uppslutning av gamla och nya medlemmar som strålade samman nere på gräsmattan vid brygga 10 på Ribersborgsstranden med filtar, strandstolar och välpackade picknick-korgar. Richard Thörn valdes till mötesordförande och han genomförde årsmötesförhandlingarna rappt och korrekt, så att vi kunde ägna oss åt de medhavda delikatesserna allt medan solen sjönk på himlavalvet. Tyvärr blev det ganska kyligt framåt kvällen, så den ende som dristade sig till att ta ett dopp efter mötet var Rasmus Lindvall.

Lars-Gunnar Bengtsson fick förnyat förtroende som föreningsordförande. Lars Olsson valdes in i styrelsen efter avgående Anita Nordstedt-Sparrvik. Christer Lindgren valdes till ny valberedning efter avgående Torgils Andersson. Gunvor Olsson omvaldes till valberedningen. I övrigt blev det omval av revisorerna, Lars Närvall och Jonas Olsson. De övriga styrelseledamöterna Mairanne Klimm, Peter Norlin, Silke Olofsson och Rasmus Lindvall omvaldes på nya två-årsförordnande. 

Percy Löfgren, Årets badare 2020 med vandringspriset Isbjörnarna en glasskulptur på en träplattaPercy Löfgren fick motta vandringspriset Årets badare, för att han har förmågan att sprida trivsel och glädje på kallbadhuset och inte minst på grund av hans stora engagemang som frivillig viftare under onsdagsaufgussen. Läs mer om hedersutmärkelsen Årets Badare här 

Ann-Christine Dahlgren, som tyvärr inte kunde närvara på mötet, har av styrelsen utsetts till Årets viftare och hon kommer att få mottaga ett stort badlakan med den texten broderad på badlakanet. 

Styrelsens förslag till stadgeändring godtogs av stämman med acklamation. Beslut togs också om att höja medlemsavgiften från 100 kr till 150 kr per år från 2021. Skälet till höjningen, trots att föreningen har en god ekonomi, är att vi kommer att få en del utgifter för administration av nya betallösningar som Swish och e-faktura. Liksom tidigare år är målet för styrelsen att vi ska kunna arrangera många trevliga sammankomster, där föreningen ska kunna ta vissa begränsade ekonomiska risker i samband med att vi bokar olika föreningsaktiviteter och framför allt kunna subventionera evenemangen, så att medlemsavgiften går tillbaks till medlemmarna igen. Vi är ju en ideel förening och målet är inte att verksamheten ska ge nån avkastning. 

Tobias Sennö, Percy Löfgren, Jeanette Hultén och Richard Thörn vann priserna i utlottningen bland de som löst medlemsagift före årsskiftet. Priserna bestod av en innehållsrik badväska med handduk, schampo, tvål och bodylotion eller boken Ribersborgs Kallbadhus och badvanor genom tiderna. 

 Styrelsen redogjorde också för de kontakter som förekommit med HEKAJO och Fritidsförvaltningen med anledning av att ångbastun och badtunnorna stängts och alla aufguss ställts in, samtidigt som öppettiderna under sommaren minskats avsevärt. Enligt HEKAJO är åtgärderna föranledda av minskat antal besökare på badet under Corona-pandemin och framför allt för att minska smittspridningsrisken på badet. Men det finns ingen godtagbar förklaring till minskat öppethållande och stängningen av ångbastun. Tvärtom är det rent kontraproduktiva åtgärder nu när besökstalet stiger kraftigt under varma sommardagar. Med minskat öppethållande och en bastu avstängd ökar trängseln och smittrisken helt i onödan, vilket Bastugillet påtalat för HEKAJO och kommunen. Missnöjet med det försämrade utbudet och den onödiga trängseln är stort bland medlemmarna och det finns en möjlighet för de som så önskar att säga upp årskortet och begära pengarna tillbaka om man som kund anser sig lurade på vad som avtalats när årskortet köptes.