Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det nya coronaviruset kan spridas lättare i bastumiljöer än i andra sammanhang. De höga temperaturerna påverkar virusets överlevnad negativt. Även i dessa sammanhang är det viktigaste för att undvika smittspridning att inte besöka en offentlig bastu om du har symtom som skulle kunna vara tecken på covid-19 och att hålla avstånd till andra besökare.

En avdödning av virus (och andra mikroorganismer) är en kombination av faktorer, i det här fallet framförallt tid och temperatur. Allt över 50 grader är troligen tydligt negativt för viruset, och ju varmare desto snabbare avdödning. Det viktigaste att framhålla är fortfarande avstånd eftersom en nysning eller hostning kan nå en annan person utan att viruset hinner avdödas, oavsett temperatur.

Fuktigare luft gör att droppar faller snabbare mot marken. Är det ”fart” på ångan kan den å andra sidan göra att transport sker på ogynnsamt sätt.

 

Vänliga hälsningar,
 
Folkhälsomyndigheten                               
171 82 Solna  

(Svar på en direkt fråga från en av våra medlemmar 2020.08.18)

Bastugillets uppfattning är att inskränkningarna i öppethållandet på kallis och tillgången till ångbastun endast varannan dag ökar trängseln helt i onödan, nu när Riberbsborgs kallbadhus har fler besökare än nånsin tidigare. För första gången i modern tid är hela svenska folket tvungna att tillbringa hela semestern på hemmaplan och fler än nånsin kan disponera sina dagar lite friare pga distansarbete, hög arbetslöshet i många yrkesgrupper och många som är permitterade. Så vi har skrivit till HEKAJO, som arrenderar badet och till kommunen med en vädjan att förlänga sommarens avtalsenliga öppettider året om och återinföra familjebadtider på söndagskvällarna för att sprida ut besökarna så mycket som möjligt. Vi vill också ha tillgång till tre bastur på vardera sidan dagligen, med ånga i ångbastun. Rekommendationen om max 15 besökare (5 på varje lave) måste respekteras. Allt för att minska trängseln och smittrisken på det otroligt populära kallbadhuset.