Malmö Bastugille: 2021-04-30

Vårens ankomst kräver ändrade Corona-restriktioner på Ribersborgs Kallbadhus!

 

Nu när den efterlängtade vårvärmen gör sig påmind är det dags att se över rådande Coronarestriktioner på Ribersborgs kallbadhus. Under den mörka kalla årstiden när alla badgäster tränger ihop sig i de uppvärmda utrymmena på kallbadhuset har Coronarestriktionerna känts motiverade och badgästerna har själv gjort allt för att efterleva reglerna med begränsat insläpp och begränsat antal samtidiga badare i basturna, samt max en timmes badtid.

 

Men Ribersborgs kallbadhus byggdes ursprungligen för att nyttjas som ett friluftsbad under sommarhalvåret och det välbevarade kallbadhuset är idag Nordens största kallbadhus, mätt i antal kvadratmeter soldäck och antal badhytter, så det är mer än rimligt att Coronareglerna ses över nu när vi går in i den varma årstiden, då folk vill njuta av flera timmars solbad på de ofantligt stora soldäcken och flertalet väljer att byta om i en egen badhytt. Då är det inte rimligt att större delen av anläggningen står tom, samtidigt som badgästerna trängs i en oändligt lång kö på landbryggan, för att komma i åtnjutande av en ynka timmes solbadande.

 

Huvudparten av badarna gillar att basturummen får ha max 5 personer per lave och max 10 personer i vardera bastu i dessa corona-tider. Badarna är duktiga på att själva kontrollera att de reglerna efterlevs!

 

Vad däremot ingen gillar är hur det fungerar under den varmare årstiden. Trots att badet är ”fullt” enligt bestämmelserna, med max 30 badgäster per sida, är där ibland inte fler än ett par badare i varje basturum. Resten ligger och solar. Detta har i alla år varit fallet när solen skiner och temperaturen stiger! Ibland får badarna höra att de inte ska stanna mer än 1 timme; ett absurt krav när en del av dem kommit dit enbart för att sola!

Under badhusets förra blomstringstid, på 1930-40-talet räknade man ibland in över 5.000 besökare per dag som stannade åtskilliga timmar på badet. Badgästerna var fördelade på de drygt 250 badhytterna och de stora soldäcken, utförligt beskrivet i boken ”Ribersborgs kallbadhus” av Anders Reisnert och Suzanne Plunkte.

 

Ett bra alternativ under Corona-sommaren 2021 kunde vara att acceptera totalt t.ex. 250-300 personer samtidigt på vardera herr- och damsidan. Förmodligen räcker bryggor och hytter till för att rymma dessa personer på ”säkert” avstånd till varandra! Men siffran bör undersökas! Det kan inte vara svårt att maskinellt hålla räkning på antalet personer inne på badets herr- och damsida.

 

Ångbastun bör också öppnas upp för både herr- och damsidan igen och ångaggregatet sättas på. Smittrisken är lägre i den varma fuktig miljön enligt Folkhälsomyndighetens experter och det finns inget som helst belägg för att smittrisken mellan kvinnor och män skulle vara större i ångbastun än ute i restaurangen, eller i kön in till badet.

 

Ribban är Sveriges finaste allmänna kallbadhus! Den är ett dragplåster för Malmö och älskas av tusentals badare från hela landet! Den gemensamma ångbastun är en uppskattad mötesplats för par, familjer och vänner som vill basta tillsammans. Sen gammalt har vi också önskemål om ett gemensamt soldäck ut över stenpiren, framför den gemensamma bastun. Det kan inte vara så svårt att bygga och det skulle öka den totala soldäcksytan på badet.

 

Solbadandet kan ske med Corona-säkert avstånd mellan badgästerna under sommarhalvåret, men med bibehållna Coronarestriktioner för de tyvärr allt för få och små basturna, som uppfördes på Bastugillets initiativ, men först på 1960-talet, när vinterbadarna gjorde entré och kallbadhuset gick en andra blomstringstid till mötes, öppet året runt.

 

/ Styrelsen för Malmö Bastugille

Skrivelsen tillkom på initiativ av flera av våra medlemmar, med Lars Asklund i spetsen.

Samtliga är stamgäster på Ribersborgs kallbadhus och flertalet badar där dagligen.