Det blev en helt underbar dag med strålande solsken från en klarblå himmel när Bastugillet höll årsmöte med efterföljande grillfest i gröngräset vid brygga 10 på Ribersborgsstranden, lördagen den 29 maj 2021. Enligt stadgarna ska årsmötet hållas i mars månad men Coronarestriktionerna omöjliggjorde alla sådana planer. Annika Råbrant lämnar styrelsen nu när hennes mandatperiod går ut och ersätts av Anna Pardo. Föreningen har inte haft nån möjlighet att bedriva sin vanliga verksamhet sedan pandemin tog fart, men trots det har vi en tillväxt av nya medlemmar, vilket är glädjande. Ekonomin är i god ordning och precis som planerat har föreningen gjort ett litet underskott under året, eftersom syftet med föreningen är att medlemsavgifterna ska komma medlemmarna till godo genom subventionering av de arrangemang vi trots allt hann genomföra innan Coronapandemins andra våg drabbade sydsverige. Under årsmötet lottade vi ut fina priser till de som löste medlemsavgiften för 2021 före årsskiftet. Men p.g.a. att Corona-pandemin omöjliggjort normal badverksamhet på Ribersborgs kallbadhus hade styrelsen tagit beslut att pausa utdelningen av priser till Årets badare och Årets viftare.

Efter årsmötesförhandlingarna var det lagom glöd på grillen och det blev en härlig grillfest i det fina försommarvädret..  De flesta utnyttjade också  möjligheten att kasta kläderna och ta ett dopp i Öresunds vågor.  Det rådde stor enighet om att härnere vid brygga 10 är det perfekt att träffas och bada tillsammans, nu så länge Coronarestriktionerna hindrar normal verksamhet på Ribersborgs kallbadhus. Här kan vi umgås, bada och fika tillsammans och förhoppningsvis ordna fler trevliga grillfester. 

Tack för visat intresse! 

/Styrelsen