Mot bakgrund av det förvärrade Corona-läget och myndigheternas beslutade och eventuellt kommande Corona-restriktioner måste vi tyvärr avboka den planerade vinterfesten med soppbuffé, bad och bastu, lördagen den 19 februari.
Så fort myndigheterna bedömer att vi återigen kan träffas och umgås under normala former, återkommer vi med inbjudan till ett nytt arrangemang. /Styrelsen
Kan vara en bild av utomhus