Rösta på vårt förslag: 

Vindskydd och bastu vid brygga 10!

Nu finns vårt förslag utlagt på malmöinitiativet. Gå in och rösta idag. Det krävs 100 röster för att förslaget ska tas upp till behandling. Dela gärna!

 

https://bit.ly/3HCa5fb