Slog sönder delar av kallbadhuset

Natten mellan 17 och 18 februari 2023 slog stormen Otto till med full kraft mot västkusten. Skåne och Själland drabbades hårt av stormen och Ribersborgs kallbadhus i Malmö fick svåra skador. Badstegarna mot havet slogs sönder, Gångmattorna på de yttre bryggorna revs upp och badtunnorna skadades av stormen. Men den största skadan drabbade den yttre raden av badhytter på damsidan mot Västra hamnen, där hela den yttre sektionen av badhytter slets bort och spolades upp på stranden vid hundrastplatsen. Eftersom badhuset från 1898 är byggnadsminnesmärkt blir det en stor kostnad för kommunen att återställa byggnaden i ursprungligt skick. 

En hel sektion av badhytter på damsidan närmst Västra hamnen slogs i spillror och spolades i havet av stormen Otto. Foto: HEKAJO AB

Kallbadhuset utrustades med bastur 1962 på initiativ av Malmö Bastugille och har sedan dess blivit otroligt populärt bland vinterbadarna i Malmö. De ständigt stigande besökssiffrona nådde en ny topp efter Coronapandemin 2020-2022 och det är hög tid att bygga ut badhuset med fler bastur, fler omkädningsrum och fler duschar och toaletter eftersom trängseln på det välbesökta kallbadhuset kan bli besvärande, särskilt på kvällar och helger då malmöborna nästan "tycks gå man ur huse" för ett stärkande bad på Ribersborgs kallbadhus. Trenden med friskvård och bad hela året runt ser ut att hålla i sig och vi hoppas verkligen att kommunen försöker möta detta stigande intresse, genom att bygga ut badhuset nu när stormskadorna ska åtgärdas.

Damsidan har färre duschar, mindre omklädningsrum och mindre avsvalningsrum än motsvarande utrymme på herrsidan, trots att det är fler damer än herrar som besöker badet åtminstone sommartid.  På båda sidor blir det kö till duscharna, toaletterna och basturna när badgästerna strömmar till under kvällar och helger. Personalutrymmena behöver också byggas ut och moderniseras.

Byggnadsminnesmärkningen innebär att fasaden mot stranden, landbryggan, restaurangen, badhytterna och innerbassängerna inte får ändras, men fasaden mot havet ut över stenpiren från 1991 har inget starkt skydd i byggnadsminnesförklaringen, så här finns möjlighet att i samverkan med Riksantikvarieämbetet och länsantikvarien bygga ut badhuset med fler bastur och omklädningsrum. Låt oss hoppas att de ansvariga politikerna tar tillfället i akt och skapar drägliga förhållande för stadens vinterbadare och personalen, nu när stormskadorna ska åtgärdas. 

Kommunteknik var snabbt ute på lördagen och samlade ihop resterna av badhytterna, som blåst upp på stranden vid hundrastplatsen. Foto: Sindre Magnusson.